Partners

Om de genoemde doelstelling verder te verwezenlijken is het van belang met de partners  en gevormde allianties te blijven samenwerken. Met name als het gaat om beschikbare fondsen aan te boren en aan te wenden voor culturele doeleinden op Sint Maarten. Belangrijk in deze is wel, dat de correcte en bruikbare informatie en handleiding beschikbaar en verstaanbaar worden gemaakt voor de belanghebbenden zowel in Nederlands alsmede op Sint Maarten.

Als partners worden aangemerkt instanties, verenigingen in Nederland:

ggg