Ministerie van Algemene Zaken

De Veiligheidsdienst Sint Maarten (VDSM) ressorteert onder het Ministerie van Algemene Zaken. De wettelijke taak
van de VDSM is het waarborgen van de nationale veiligheid. Hiertoe verricht de VDSM onderzoek, waaronder het
verzamelen van gegevens naar personen en organisaties die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een
gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, de integriteit van het openbaar bestuur,
voor de veiligheid of andere gewichtige belangen van het land Sint Maarten of het Koninkrijk der Nederlanden.
Daarnaast heeft de VDSM tot wettelijke taak het verrichten van veiligheidsonderzoeken en het bevorderen van
maatregelen ter bescherming van vitale belangen die cruciaal zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk
leven in Sint Maarten.

TAAK

 • Het stimuleren, controleren en instrueren van medewerkers;
 • Het monitoren van de kwaliteit, continuïteit en effectiviteit;
 • Het in goede banen leiden, coördineren en begeleiden van onderzoeken;
 • Het structureel opbouwen en onderhouden van contacten/netwerken;
 • Is als lid van het managementteam nauw betrokken bij het vigerend beleid;
 • Informeert, adviseert en rapporteert het management met regelmaat over lopende zaken;
 • Het geven van voorlichting op het gebied van staatsveiligheid;

FUNCTIE-EISEN

 • Werkervaring van vijf (5) jaar of meer in genoemd of soortgelijk werkveld;
 • Heeft aantoonbare leidinggevende ervaring;
 • Academisch (AC) werk- en denk niveau;
 •  Sterk analytisch denkvermogen;
 •  Zeer goede communicatieve vaardigheden;
 • Goede sociale vaardigheden en netwerkvaardigheden, een bruggenbouwer;
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
 • Heeft een positieve grondhouding, is creatief en toont initiatief, vervult een voorbeeldfunctie;
 • Bezit goede redactionele vaardigheden;
 • Is flexibel met werktijden wanneer dat nodig is;
 • Affiniteit met Sint Maarten en kennis van bestuurlijke en politieke processen;
 • Kennis van mondiale ontwikkelingen die de nationale veiligheid kunnen raken;
 • Zeer goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal,
 •  Kennis van het Spaans, Frans of Papiamento is een pré;
 • Is in bezit van de Nederlandse nationaliteit.

Het bijbehorende salaris is gewaardeerd op minimaal NAF. 8,070.00 en maximaal NAF. 11,127.00
Een (psychologisch) assessment (op o.a. ontwikkelmogelijkheden) en een veiligheidsonderzoek maken deel uit van de werving
en selectie procedure.

U wordt met klem verzocht op discrete wijze om te gaan met uw getoonde belangstelling in een baan bij de VDSM.
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken door een e-mail te sturen naar careers@vdsm.gov.sx en/of de Afdeling
Personeel & Organisatie annan.benjamin@sintmaartengov.org vóór 27 mei 2024.

To apply for this job email your details to careers@vdsm.gov.sx