Om Sint Maarten in haar totaliteit uit te dragen, beoogt het Departement van Onderwijs, Cultuur bij de Cabinet van Sint Maarten het volgende:

Door te werken naar een slim, vaardig en effectief Sint Maarten, willen wij een bijdrage leveren. Doormiddel van onderzoeken naar de veranderende trends met positieve resultaten in Nederland en een koppeling te maken middels aangepaste beleidsvoorstellen naar Sint Maarten toe.

Dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereid op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder is de wens en de daaruit voortvloeiende beleidsadviezen gericht  een ieder cultuur te laten van Sint Maarten in het breedste zins des woord. Door uitwisselingen te laten plaatsvinden tussen leraren/onderwijzers en dat kunstenaars in de gelegenheid word gesteld hun werk aan een bredere publiek te presenteren.

Onderwijs

  • Informatie vergaren op het gebied van innovaties en trends binnen het onderwijsgebeuren ;
  • Proactief werken aan de voorbereidingsprocessen van studenten die voornemend zijn naar Nederland af te reizen voor studie doeleinden;
    Zaken rondom de aankomst en opvang van naar Nederland reizende studenten voor te bereiden en uit te voeren in samenwerking met de daartoe  aangewezen organisaties;

Participatie aan discussies, denk tanks, debatten of workshops betrekking hebbende op veranderingen op onderwijsgebied binnen het koninkrijk welk voor verbeteringen kunnen zorgen op de kwaliteit van onderwijs op Sint Maarten of de positie en visie van Sint Maarten binnen het koninkrijk kan helpen uitdragen.

  • Zorgdragen voor koppelingen tussen instituten in Nederland met o.a. de universiteit, de voortgezet onderwijsinstellingen.

Belangrijke links

Free Movers

  1. Jongeren welk op eigen kracht naar Nederland komen om te studeren (dus buiten Dienst studiefinanciering), in kaart te brengen en te volgen. Zodoende kan een compleet en accuraat weergave gevormd worden van de aanbod van professionals. Op den duur zal dit een wezenlijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling op Sint Maarten op de arbeidsmarkt . Tevens zal dit helpen in belangrijke mate voor de samenstelling van een prioriteitenlijst dat het Ministerie van Onderwijs te Sint Maarten gebruik kan maken bij de toewijzing.